گريس | شرکت تامین روانکار طوس 
background

گريس

گريس

گريس ها و روغن هايFood Grad داراي استاندارد FDA و USDA H-۱ و USDA H-۲ و روغن هاي كمپرسورهاي سرمايشيمحصولات اخیر