محصولات | شرکت تامین روانکار طوس 
background

محصولات

روانكارصنايع

روانكارصنايع

روانكارهاي صنايع توليد قند مانند روغن هاي هيدروليك، هيدروليك HVI ،ATF (DEXRON II) ،ديزلي توربو شارژ، روغن هاي دنده صنعتي با پايه Mineral و Synthetic PAO,PAG

ادامه مطلب
VALVE

VALVE

گريس هاي مخصوص VALVE ،روغن هاي ژنراتورهاي گازي، روغن هاي هيدروليك و گيربكس صنعتي
ادامه مطلب