خدمات | شرکت تامین روانکار طوس 
background

خدمات ما

خدمات ما

گريس هاي قلمي

گريس هاي قلمي

گريس هاي قلمي مخصوص VALVE، گريس با پايه هاي Synthetic وSodium و Pasteها، گريس هاي Food Grad ، روغن هاي توربين، كمپرسور هوا و سرمايشي و روغن هاي حرارتي

METALWORKING

METALWORKING

روغن هاي METALWORKING ، كشش مس،كشش آلومينيوم، كشش فولاد و مخصوص عمليات ماشين كاري به صورت خالص و حل شونده (آب صابون) در پايه هاي معدني و سينتتيك

Food Grad

Food Grad

گريس ها و روغن هايFood Grad داراي استاندارد FDA و USDA H-۱ و USDA H-۲ و روغن هاي كمپرسورهاي سرمايشي

روانكارهاي صنايع

روانكارهاي صنايع

روانكارهاي صنايع توليد قند مانند روغن هاي هيدروليك، هيدروليك HVI ،ATF (DEXRON II) ،ديزلي توربو شارژ، روغن هاي دنده صنعتي با پايه Mineral و Synthetic PAO,PAG

 VALVE

VALVE

گريس هاي مخصوص VALVE ،روغن هاي ژنراتورهاي گازي، روغن هاي هيدروليك و گيربكس صنعتي

روغن صنايع دريايي

روغن صنايع دريايي

روغن هاي مخصوص صنايع دريايي و روغن هاي هيدروليك، هيدروليك HVI، دنده گيربكس،كمپرسور وگريس

روانكاراستاندارد

روانكاراستاندارد

روانكارهاي با استاندارد MIL و GOST و NUTO، روغن هاي توربين MIL-PRF-۲۳۶۹۹F

گریس

گریس

گريس هاي چرخ دنده هاي باز (Open Gear) جهت دوران راه اندازي – كاركرد - تعميرات، گريس فن كوره ،